Dekubiti su oštećenja na koži u vidu rana, koja nastaju usled mnogo faktora poput: neravnomernog pritiska, trenja, vlažnosti kože, istezanja, itd. Mogu nastati na svim delovima tela, a najčešće u predelu koštanih prominencija poput karlice, laktova, kolena, skočnih zglobova ili peta. Iako je lečenje dekubita u ranim fazama moguće, njihov tretman kod starijih osoba, naročito korisnika kolica (usled traumatskih povreda kičmenog stuba), znatno je otežan. Neblagovremen pristup u lečenju dekubita vrlo često može dovesti i do fatalnog ishoda.

Osnovni tretman u lečenju dekubita je rasterećenje površine zahvaćene dekubitom, što se postiže okretanjem pacijenta, tj. menjanjem položaja na svaka dva sata (najčešće predložen vremenski interval).

Ipak, sve češći pristup jeste prevencija, a ne lečenje. Prevencija se postiže blagovremenom upotrebom antidekubitalnih dušeka, jastuka ili drugih dodataka za pozicioniranje, kako bi se telo korisnika rasteretilo pritiska u najvećoj mogućoj meri i time sprečila pojava dekubita.

 • Antidekubitalni dušek LATTIC

  Cena: 9.900,00 RSD
 • Antidekubitalni jastuk KALLI VISCO

  Cena: 17.600,00 RSD
 • ANTIDEKUBITALNI JASTUK ST85X

  Cena: 22.000,00 RSD
 • Antidekubitalni dušek Conform Med

  Cena: Pozovite za cenu
 • Antidekubitalni jastuk Conform Med

  Cena: 27.500,00 RSD
 • Antidekubitalni dušek DOMUS 1

  Cena: 13.200,00 RSD
 • Antidekubitalni dušek DOMUS 2

  Cena: 22.000,00 RSD
 • Antidekubitalni dušek Pharma PLOT

  Cena: 22.000,00 RSD