• SOFT GRIP – za podizanje i spuštanje iz sedećeg položaja

    Cena: 6.000,00 RSD