Hodalica za decu sa cerebralnom paralizom

Cena: Pozovite za cenu


Ovo pomagalo omogućava deci sa cerebralnom paralizom samostalno stajanje i hod. Korišćenje ovog aparata pomaže očuvanju elastičnosti spastične muskulature, bolju posturu (držanje) tela, stvaranje pravilnije šeme hoda (ne dozvoljava ukrštanje nogu, hodanje na prstima) i bolji psihomotorni razvoj deteta.

Cilj ovog aparata je da korektno pozicionira i kontroliše kretanje donjih ekstremiteta, onemogućavajući svako nenormalno kretanje, dok dete ima slobodu da pravi korake. Sa upotrebom aparata preporučljivo je početi što ranije, iz gore navedenih razloga. Pomagalo može koristiti svako dete kojem je indikovan hod od strane stručnog lica.

hodalica-za-decu-sa-cerebralnom-paralizom-detalj-1hodalica-za-decu-sa-cerebralnom-paralizom-detalj-2


Kategorija: , .